Domů > Válečkovací nástroje

Válečkovací nástroje

Nástroje Superoll jsou určeny k leštění povrchů různých materiálů od měkkých jako je hliník až po kalené ocelové díly. Leštěním povrchů se docílí pevného a velmi hladkého povrchu s vyšší přesností, vyšší odolností proti korozi a lepším vzhledem. Tyto nástroje umožňují dosáhnout finálního efektu jediným průchodem. Technologie válečkování využívá plastickou deformaci materiálu za pomoci ocelových válečků do tvrdosti 40 HrC nebo diamantových nástrojů Cat's Eye do tvrdosti 60 HrC.

Vnitřní povrchy

Průchozí povrchy

Superoll SH

Superolly SH se používají na vnitřní průchozí díry. Superoll lze nastavit s přesností 0,0025 mm.

Příklad použití: vnitřní povrch válce, statory motoru, ojnice, vahadlo, další průchozí otvory, atd.

Průchozí povrchy

Superoll MAC

Pomocí válečkovacího nástroje s automatickým nastavením průměru nástroje se stabilními válečkovacími výsledky, kde tolerance průměru je až 0,2 mm, můžete vytvořit nejenom zrcadlový povrch, ale i povrch pro uchování oleje. Nástroj má delší životnost než standardní válečkovací nástroje. Nejlepší řešení pro finální úpravu vnitřních ploch při různorodých průměrech připravených děr a pro díly tlakově odlévané.

>> Více informací zde

Průchozí povrchy

Bearingizer

Přináší nejlepší řešení pro úpravu vnitřních povrchů, jako jsou díry čepu v pístech. Polygonální tvar trnu zvyšuje tvrdost opracovávané plochy pomocí kombinace kování a válcování. To vede k zhutnění povrchu s vysokou přesností a pevným povrchem.

Příklad použití: různé typy pístních kroužků.

Průchozí povrchy

Superoll ME

Představuje nejlepší řešení na vnitřní povrchy statoru motorů. Opracovávání Superollem zlepšuje přesnost, válcovitost a kruhový tvar u skládaných, vrstvenných i kovových materiálů, což následně zvyšuje efektivitu chodu motoru.

Příklad použití: bloky motorů, různé druhy statorů atd.

Neprůchozí povrchy

Superoll SB

Superolly SB se používají na vnitřní neprůchozí díry. Superoll lze nastavit s přesností 0,0025 mm.

Příklad použití: brzdové válce, pouzdra ložisek, pístů atd.

Neprůchozí povrchy

Superoll MAC

Pomocí válečkovacího nástroje s automatickým nastavením průměru nástroje se stabilními válečkovacími výsledky, kde tolerance průměru je až 0,2 mm, můžete vytvořit nejenom zrcadlový povrch, ale i povrch pro uchování oleje. Nástroj má delší životnost než standardní válečkovací nástroje. Nejlepší řešení pro finální úpravu vnitřních ploch při různorodých průměrech připravených děr a pro díly tlakově odlévané.

>> Více informací zde

CNC soustruhy

Superoll Slim CSL

Kompaktní tělo nástroje Superoll Slim CSL pro průměry 3 až 14 mm je standardizováno pro uchycení do CNC automatického soustruhu. Nastavovací mechanismus je uložen uvnitř těla nástroje. Toto řešení je chráněno patentem.

Příklad použití: pneumatické ventily, válce, šoupátka, atd.

Kuželové povrchy

Superoll ST

Představuje nejlepší řešení pro zrcadlově lesklé dosedací a těsnicí plochy ventilů. Minimální průměr nástroje je 3 mm.

Příklad použití: plynové ventily, sedla ventilů atd.

Vnější povrchy

CNC soustruhy

Superoll Slim CSA

Mechanika tohoto nástroje je vyrobena zvlášť odolně, proto umožňuje použití na automatických CNC soustruzích. Superolly CSA mají průchozí otvor celým tělem nástroje, kterým prochází opracovávaná hřídel. Tím umožňuje opracovávání hřídelí neomezené délky. Jde o průměry od 3,0 mm do 14,5 mm.

Příklad použití: převodové hřídele, čepy, motorové hřídele atd.

Standardní povrchy

Superoll SA

Válečkovací nástroj pro vnejší plochy (stupňovité hřídele) s průměrem od 15 mm do 64 mm.

Příklad použití: hřídele, čepy, táhla, torzní tyče atd.

Kuželové povrchy

Superoll SE

Nejlepší řešení pro zrcadlově lesklé plochy armatur a ventilů. Minimální průměr možného kužele je 1 mm.

Příklad použití: plynové kohouty, konektory, kuželové trny, ventily atd.

Na vnější povrchy malých průměrů 1mm a více

Superoll Mugen

Tento nástroj je určen na průběžné válečkování vnějších povrchů pro docílení zrcadlově lesklého povrchu dílů např. čepů, hřídelí a tyčí. V porovnání s broušením nebo leštěním docílíme lepších výsledků za kratší časový úsek.

Rovné povrchy

Rádiusové povrchy

Superoll SF

Nejlepší řešení pro drážky nábojů, dosedací plochy konektorů, upínací plochy, díly spojek a polovodičové ventily. Nejmenší průměr plochy je 2mm.

Superoll Level

Zaručuje zrcadlově lesklý povrch jako po leštění. Rozměr opracovávané plochy není omezen a je vhodný zejména pro lícované součásti převodových dílů a těsnicí plochy.

Příklad použití: ploché spojky, díly pro kompresory, dotykové plochy sensorů atd.

Superoll FD

Nejlepší řešení pro zrcadlově lesklé plochy, např. dosedací rádiusové plochy trubky, konektory pro výrobní jednotky polovodičů, hadicové konektory pro jednotky s velmi vysokým vakuem atd.

Různé povrchy

Single Roller Superoll SR

Jednoválečkový Superoll SR je možné použít na rozmanité druhy povrchů (vnější, vnitřní, kuželové a kulové). Sestavu hlavy lze snadno odpojit a použít tak Superoll SR na jakýkoliv směr.

Příklad použití: hřídele, čepy atd.

Cat's Eye

Snadno vyměnitelný diamantový hrot nástroje Cat’s Eye je určen pro tvrdé materiály do tvrdosti HRC 60.

Příklad použití: tvrdé materiály, libovolná zakřívení atd.

Single Roller Superoll SR-C

Jednoválečkový Superoll SR-C je univerzální a zároveň velmi kompaktní. Jedním nástrojem dosáhneme zrcadlově lesklého povrchu na vnitřních, vnějších i koncových plochách.

Příklad použití: válce, hřídele atd.

Single Roller Superoll SR 16M

Superoll SR16M je kompaktní univerzální nástroj, který lze použít na CNC soustruzích nebo soustružnických centrech.

Příklad použití: osazení, čelní plochy atd.

Micro-Dimple formovací nástroj

Micro Dimple formovací nástroj vytváří „jamky“ v hloubce několik μm v kovových materiálech ať už na vnitřních, vnějších nebo rovinných površích.

Barriquan – odjehlovací držák nástrojů

Odjehlovací držák má zabudovaný mechanismus rozšiřování. Barriquan je držák nástrojů určených k odjehlování a srážení hran. Odstraňuje otřepy z tlakově litých dílů, výlisků a jiných složitých části.

>> Více informací zde

Ream Roller

Zcela nový kombinovaný nástroj pro vystružování a válečkování, se kterým stabilně dosáhnete zrcadlově lesklý povrch v jedné operací. Válečky, které fungují jako vodítko, omezují vibraci nebo házení během provozu.

Příklady použití:
- ojnice (menší otvory)
- otvory pro písty
- hydraulické tlumiče
- hydraulické a pneumatické válce
- akumulátory atd
.
>> Více informací zde

Single Roller SR3Z a SR24MW2C

Válečkovací nástroje jsou vyrobeny pro zpevnění a dokončování povrchů drážek. Jednoválečkový nástroj SR3Z je vhodný pro válečkování spodních stěn drážek a SR24MW2C pro válečkování bočních stěn drážek.

>> Video prezentace zde

Poptávkový formulář