European Union  Japanese  Great Britain  German  Czech  Russian  Spanish  Portuguese

MenuAktuálně

Novinky

V letošním roce uvádíme na evropský trh mycí a odjehlovací stroj Jet Clean Center Wide.

 

Veletrhy a výstavy

Potkáte nás na:

Dny otevřených dveří našich parterů

MSV Nitra

MSV Brno

EMO Hannover

AMB Stuttgart

parts2clean Stuttgart

bi-mu Milán

Euromold Frankfurt

Partneři

Aquasetter Eco

Popis

Stroj na expanzi trubek v oblasti čelních desek zejména u tepelných výměníků. K roztažení trubek se využívá vysokotlaké kapaliny o tlaku až 350MPa.

Aplikace

  • pro rozlišnou škálu materiálů trubek (ocel, nerezová ocel, slitiny hliníku i mědi, titanové slitiny, atd.)
  • přivaděče topné vody pro elektrárny, reaktory v plynárnách, tepelné výměníky v chemických i jiných provozech

Vlastnosti

  • vysoká kvalita spojení i při velké ovalitě
  • expanzí nevznikají žádné jiné deformace ani třísky
  • vysoká bezpečnost, při práci nevznikají žádné zpětné rázy
  • díky výborné konstrukci pistole je k ovládání potřeba minimální síly
  • nízká náročnost na operační prostor
  • ekonomický provoz - jednotka je schopná roztáhnout trubku v délce až 500mm jedním zdvihem, tím dochází i k úspoře času >
  • vysoká bezpečnost, při práci nevznikají žádné zpětné rázy
  • je ohleduplný k životnímu prostředí, nedochází k žádným únikům kapalin.

Postup

Vysoký tlak expanzní tekutiny je vpouštěn do gumového vaku, který je v přímém styku s trubkou tepelného výměníku. To znamená, že při zvýšení tlaku kapaliny uvnitř vaku se jeho tvar mění a tlačí zevnitř na stěnu trubky, která záhy začíná expandovat. Po dosažení nastaveného tlaku = požadované expanze dojde k zpětnému vtažení kapaliny do řídící jednotky. Tento princip je chráněným patentem.

Pracovní tlak expanzní kapaliny pro celý systém je nastavitelný v rozsahu 100 ~ 350MPa. Tento tlak je dostatečný pro většinu známých aplikací.

Řídicí jednotka je s pistolí spojena ohebnou nerezovou trubkou o délce max. 6m. Tato trubka je navržena tak, aby neumožňovala změnu svého průměru při nárůstu tlaku. Nedochází tedy k úbytku tlaku mezi řídicí jednotkou a pistolí. Vlastní napojení nerezové trubky na obou koncích je řešeno speciálními konektory.

Katalog ke stažení

Sugino Machine Limited - Praha, o.s., Zlíčín Business Center, Na Radosti 413, 155 21 Praha 5, Česká republika | +420 257 950 228 | info@sugino.cz - Copyright © 2009