Domů > Válečkovací nástroje

Válečkovací nástroje

Nástroje Superoll jsou určeny k leštění povrchů různých materiálů od měkkých jako je hliník až po kalené ocelové díly. Leštěním povrchů se docílí pevného a velmi hladkého povrchu s vyšší přesností, vyšší odolností proti korozi a lepším vzhledem. Tyto nástroje umožňují dosáhnout finálního efektu jediným průchodem.Technologie válečkování využívá plastickou deformaci materiálu za pomoci ocelových válečků do tvrdosti 40 HrC, nebo diamantových nástrojů Cat's Eye do tvrdosti 60 HrC.

Vnitřní povrchy

Superoll SH

Superolly SH se používají na vnitřní průchozí díry. Superoll lze nastavit s přesností 0,0025mm. Příklad použití: Válce, statory, ojnice atd.

Superoll MAC

Valečkovací nástroj s automaticky nastavitelným průměrem nástroje pro vnitřní díry. Představuje nejlepší řešení pro finální úpravu vnitřních ploch při různorodých průměrech připraveny děr a pro díly tlakově odlévané. Průměr nástroje se automaticky přispůsobuje předvrtané díře a vytváří finální povrch. Prodlužuje se tím životnost nástroje. Příklad použití: pouzdro, plynový ventil, tlumiče, atd.

Bearingizer

Přináší nejlepší řešení pro úpravu vnitřních povrchů, jako jsou díry čepu v pístech. Polygonální tvar trnu zvyšuje tvrdost opracovávané plochy pomocí kombinace kování a válcování. To vede k zhutnění povrchu s vysokou přesností a pevným povrchem. Příklad použití: různé typy pístních kroužků.

Superoll ME

Představuje nejlepší řešení na vnitřní povrchy statoru motorů. Opracovávání Superollem zlepšuje přesnost, válcovitost a kruhový tvar u skládaných, vrstvenných i kovových materiálů, což následně zvyšuje efektivitu chodu motoru. Příklad použití: Bloky motorů, různé druhy statorů atd.

Blind-hole

Superoll SB

Superolly SB se používají na vnitřní neprůchozí díry. Superoll lze nastavit s přesností 0,0025mm. Příklad použití: brzdové válce, pouzdra ložisek, pístů atd.

Blind-hole

Superoll MAC

Valečkovací nástroj s automaticky nastavitelným průměrem nástroje pro vnitřní díry. Představuje nejlepší řešení pro finální úpravu vnitřních ploch při různorodých průměrech připraveny děr a pro díly tlakově odlévané. Průměr nástroje se automaticky přispůsobuje předvrtané díře a vytváří finální povrch. Prodlužuje se tím životnost nástroje. Příklad použití: pouzdro, plynový ventil, tlumiče, atd.

Small-hole

Superoll Slim CSL

Kompaktní tělo nástroje Superoll Slim CSL pro průmery 3 až 14mm je standardizováno pro uchycení do CNC automatického soustruhu. Nastavovací mechanismus je uložen uvnitř těla nástroje. Toto řešení je chráněno patentem. Příklad použití: pneumatické ventily, válce, šoupátka, atd.

Internal Taper

Superoll ST

Představuje nejlepší řešení pro zrcadlově lesklé dosedací a těsnící plochy ventilů. Minimální průměr nástroje je 3mm. Příklad použití: plnynové ventily, sedla ventilů atd.

Vnější povrchy

Thin Staged shaft

Superoll Slim CSA

Mechanika tohoto nástroje je vyrobena zvlášť odolně, proto umožňuje použití na automatických CNC soustruzích. Superolly CSA mají průchozí otvor celým tělem nástroje, kterým prochází opracovávaná hřídel. Tím umožňuje opracovávání hřídelí neomezené délky. Jde o průmery od 3,0mm po 14,5mm. Příklad použití: převodové hřídele, čepy, motorové hřídele atd.

Staged shaft

Superoll SA

Válečkovací nástroj pro vnejší plochy (stupňovité hřídele) s průměrem od 15 mm do 64 mm. Příklad použití: hřídele, čepy, táhla, torní tyče atd.

External taper

Superoll SE

Tento stroj je určen na průběžné válečkování vnějších povrchů, kterým se docílí zrcadlově lesklého povrchu dílů např. čepů, hřídelí a tyčí. V porovnání s broušením, nebo leštěním docílíme lepších výsledků za kratší časový úsek.

Shaft, Pin

Superoll Mugen

Je nejlepším řešením pro zrcadlově lesklé plochy armatur a ventilů. Minimální průměr možného kužele je 1mm. Příklad použití: plynové kohouty, konektory, kuželové trny, ventily atd.

Rovné plochy

Rádiusové plochy

Flat and End surface

Superoll SF

Nejlepší řešení pro drážky nábojů, dosedací plochy konektorů, upínací plochy, díly spojek a polovodičové ventily. Nejmenší průměr plochy je 2mm.

Flat plate

Superoll Level

Zaručuje zrcadlově lesklý povrch jako po leštění. Rozměr opracovávané plochy není omezen a je vhodný zejména pro lícované součásti převodových dílů a těsnící plochy. Příklad použití: ploché spojky, díly pro kompresory, dotykové plochy sensorů atd.

For Radius Surfaces

Superoll FD

Přináší nejlepší řešení pro zrcadlově lesklé plochy, např. dosedací rádiusová plocha trubky, konektory pro výrobní jednotky polovodičů, hadicové konektory pro jednotky s velmi vysokým vakuem atd.

Různé plochy

Single Roller Superoll SR

Jednoválečkový Superoll SR můžeme použít na rozmanité druhy povrchů (vnější, vnitřní, kuželové a kulové). Může byt napojen na jakýkoliv směr protože sestava hlavy se dá snadno odpojit. Příklad použití: hřídele, čepy atd

Cat's Eye

Snadno vyměnitelný diamantový hrot nástroje Cat’s Eye je určen pro tvrdé materiály do tvrdosti HRC 60. Příklad použití: tvrdé materiály, libovolná zakřívení atd.

Single Roller Superoll SR-C

Jednoválečkový Superoll SR-C je univerzální a zároveň velmi kompaktní. Jedním nástrojem dosáhneme zrcadlově lesklého povrchu na vnitřních, vnějších i koncových plochách. Příklad použití: válce, hřídele atd.

Single Roller Superoll SR 16M

Superoll SR16M je kompaktní univerzální nástroj, který může být používán na CNC soustruzích nebo soustružnických centrech. Příklad použití: osazení a čelný plochy atd.

Micro-Dimple formovací nástroj

Micro Dimple formovací nástroj vytváří "jamky" v hloubce několik um v kovových materiálech ať už na vnitřních, vnějších nebo rovinných povrchů.

Barriquan Odjehlovací držák nástrojů

Odjehlovací držák má zabudovaný mechanismus rozšiřování. Barriquan je držák nástrojů určených k odjehlování. Odstraňuje otřepy z tlakově litých dílů, výlisků a jiných složitých části.

View our AutoCAD Library